top of page

Ændring af energimærkningsloven


Kære andelshavere,

Ved salg af boligen er det lovpligtigt at boligen har en energimærkning - de boliger i vores bebyggelse der der indtil nu er undersøgt, er energimærket med et D (energirapporten dækker fra A til G), hvor G er det dårligste.

Formålet med energimærkningen skal synliggøre bygningens energiforbrug, og er derfor en form for varedeklaration når en bolig skal sælges.

Før 31.12.2015 var det andelsforeningens pligt at betale for energimærkningen for den enkelte bolig ved et salg.

Folketinget har vedtaget en ændring der er gældende fra 01. januar 2016 der betyder, at det nu er den enkelte andelshaver i tæt/lav bebyggelse som betaler for udarbejdelsen af den lovpligtige energimærkning.

Såfremt det er muligt, vil foreningen prøve at benytte de allerede udstedte energirapporter der gælder til år 2024.

Såfremt køber ved et salg dog forlanger en aktuel energimærkning, påhviler det andelshaveren at få udført denne.

Siden man påbegyndte energimærkningen har det vist sig af de virksomheder der har udfærdiget en energirapport ikke har taget nok hensyn til de faktiske varmeomkostninger, det er derfor muligt at mærkningen D for vore boliger viser et forkert resultat og måske burde være lavere, da vore varmeudgifter - når man fratrækker den faste rumafgift - ligger på et forholdsvis lavt niveau.

Pbv Ralph

bottom of page