top of page

Alka bygningsforsikring


Kære Andelshavere

På foranledning af enkelte andelshavere, vil vi her sende en oversigt over hvad vores bygnings- forsikring dækker:

 • Brand

 • Kortslutning

 • Anden bygningsbeskadigelse

 • Pludselig skade (ved tvivl om hvad forsikringen dækker - spørg Gitte Franch)

 • Svamp og insekt

 • Glas

 • Sanitet

 • Udvidet rørskade

 • Bestyrelsesansvar (her er tegnet en udvidet forsikring hos Lloyd)

 • Foreningsansvar

 • Retshjælp

Husk ved evt. indbrud at jeres indboforsikring skal betale helt/delvis for afdækning.

Ved skade skal Gitte Franch omgående informeres 3020 3819.

bottom of page