top of page

Havedag 2016


Kære beboere,

Så fik vi endelig afholdt årets havedag. Vejret var med os, det begyndte først at dryppe da vi var næsten færdige med de tildelte opgaver.

Vi kan også være stolte af de mange deltagere til havedagen med 25 voksne og 3 børn.

Der blev virkeligt ydet en stor indsats af holdene med at ordne vores fællesarealer, nedrive det gamle metalskur, lave et dræn til naboen, og sørge for at fælleshuset kom i tip top stand.

Efter den hårde indsats afsluttede vi arbejdsdagen med at nyde de dejlige sandwich, drikkevarer, kaffe og kage.

En stor tak til Gitte som var "primus motor" for arrangementet.

Også en stor tak til Rasmus som sørgede for bortkørsel af metalskur og haveaffald.

Med håbet om en gentagelse og måske yderligere deltagere i 2017.

Mange hilsener

Ralph


bottom of page