top of page

Græsslåning


Kære beboere,

Som I kan se er vore græsarealer ikke blevet slået i sidste uge.

Grunden hertil er, at firmaet SLP desværre er gået i likvidation og ikke mere er i stand til at opfylde deres kontraktlige forpligtelse.

Vi arbejder sammen med vore naboforeninger på at løse problemet med at få slået vores græsarealer, og håber på en hurtig løsning.

Finder vi hurtigt en ny virksomhed som vil overtage græsslåningen, må vi påregne en højere udgift end det beløb vi har ansat i vores budget for 2017.

Med venlig hilsen

Ralph

bottom of page