top of page

Aflysning af Have- & Aktivitetsdag


Kære Beboere i Andelsboligforeningen Nivådal II

På grund af private omstændigheder, har det ikke været muligt at gennemgå omfanget af nødvendigt arbejde, der skulle udføres på vores årlige have- og aktivitetsdag på søndag, den 27. august.

Det har imidlertid vist sig, at omfanget af arbejdsopgaverne ikke er nødvendigt at få udført på nuværende tidspunkt.

Bestyrelsen har derfor besluttet at udskyde have- & aktivitetsdagen til det sene forår 2018.

Dog skal vi gøre opmærksom på, at Bestyrelsen vil sørge for, at parkeringslommerne rengøres for ukrudt i den kommende periode.

God sommer til jer alle.

Med venlig hilsen - på bestyrelsens vegne

Gitte Franch

Nivådal 32

bottom of page