top of page

Invitation til Nivådalmiddag fredag d. 29. marts kl. 18:30


Alle beboere i Nivådal I og II inviteres til fællesmiddag fredag d. 29. marts kl. 18:30 i Nivådal I's fælleshus.

Pris: 120 kr. pr, person. Drikkevarer tager du/I selv med.

Tilmelding og betaling: senest tirsdag d. 26. marts. Du/I kan betale ved at lægge en kuvert med rede penge i postkassen i nr. 23, der står Brix på postkassen, eller man kan bruge mobilpay: 51726161. Husk at skrive navn og husnr. på kuverten og på pengeoverførslen.

Maden står Marna og Lissie for, Henning og Jack dækker bord, og Gitte og Annie tømmer opvaskemaskine og gør rent om lørdagen.

Og selvfølgelig giver alle, der kan, en hånd med undervejs.

Mvh Vibeke Brix Nivådal 23 - tlf.: 51726161

bottom of page