top of page

Nøgleoplysningsskema 2018


Kære andelshavere

Som det fremgår af vedhæftede cirkulære, er vi forpligtet til at forelægge et nøgleoplysningsskema

på generalforsamlingen, som er udarbejdet på baggrund af regnskabet 2018 som skal godkendes

af generalforsamlingen. Af praktiske hensyn har bestyrelsen forud valgt at lægge

oplysningerne på vores hjemmeside, men vi vil efter aflæggelsen af regnskab og budget

orientere om betydningen med dette nøgleoplysningsskema.

Mvh

Ralph

bottom of page