top of page

Det sker i Nivå


Det sker i Nivå - Nivå Havn og Strandpark samt Lergravsområdet

Nivå Havn og Strandpark

Nivå Havn og Strandpark skal, som led i strategien Fremtidens Fredensborg Kommune, udvikles til at være et levende og alsidigt natur- og kulturområde med plads til faste brugere såvel som besøgende.

Der er skabt et forslag til en visions- og udviklingsplan i tæt samarbejde med havnens brugere, borgerne i Nivå og andre relevante aktører, således at retning og indhold for havnens udvikling har et bredt ejerskab og social forankring.

Visions- og udviklingsplanen er sendt i høring. I det medsendte nyhedsbrev finder du link til planen, information om høringsfrister, borgermøde og pop-up møder (klik her).

Lergravsområdet i Nivå

I forbindelse med udarbejdelse af helhedsplanen for lergravene i Nivå blev det tydeligt, at de tre kommunale lergravssøer og hovedstierne igennem området har mange forskellige navne.

Det er besluttet, at søer og stier skal have nogle officielle navne. Alle er velkommen til at bidrage med forslag til navne og deltage i konkurrencen om gavekort til Antons på Gammel Strandvej i Nivå. Læs mere om konkurrencen på: www.fredensborg.dk/navnekonkurrence.

Venlige hilsner Eva Hansen Landskabsarkitekt

Center for Kultur, Fritid og Sundhed EVA@fredensborg.dk | Direkte: +4572565925 EAN:5798008359071

Fredensborg Kommune Egevangen 3 B | 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk

#Diverse

Tags:

bottom of page