top of page

Information om den nye affaldsordning


Vi vil i foreningen bevare vores nuværende affaldsløsning med skraldespande ved hver husstand.

Det har vi valgt i stedet for at opsætte affaldsøer på på foreningens arealer, der ville koste penge og betyde at vi skulle fragte affaldet en længere afstand fra vores huse.

I stedet bliver der lavet indsatser som sættes ned i vores nuværende skraldepande. Disse indsatser er til at sortere vores affald i i henhold til fx pap/papir, glas, metal, almindeligt affald, hvilket vi selv skal gøre og så bliver skraldespandende afhentet med passende mellemrum af kommunens renovationsarbejdere.

Affaldsordningen er planlagt til at blive indfaset fra 1. april 2020 og fremefter. Grundet den nuværende situation, vedr. coronavirus, vides det ikke om denne plan holder. Vi afventer derfor nærmere information fra kommunen.

Venlig hilsen Rune (nr. 20)

Tags:

bottom of page