top of page

Brug af ukrudtsbrændere

Kære beboere

Det har desværre vist sig, at den stigende brug af ukrudtsbrændere som bruges uden det nødvendige kendskab til håndteringen af disse, har medført store brandskader flere steder og kostet de ansvarlige store erstatningsbeløb.

På baggrund af disse kendsgerninger har vores forsikringsansvarlige Gitte Franch kontaktet vores forsikringsmægler Söderberg for at erfare, hvordan vi er dækket, såfremt en skade skulle opstå hos en af vore beboere.

Gitte har fået oplyst, at vores forening har en selvrisiko op til kr. 150.000 pr. skade, såfremt det skyldes en brand ved brugen af en ukrudtsbrænder eller ethvert redskab, der udvikler høj varme.

På grund af disse omstændigheder, vil vi på det kraftigste advare mod brugen af en ukrudtsbrænder på foreningens område, dog gælder det ikke personer der har deltaget i et kursus i ukrudtsbrænding, og kan fremvise bevis herpå.

Anvendes der mod forventning alligevel en brænder, vil den pågældende andelshaver selv skulle hæfte for enhver skade og selvrisiko der måtte opstå ved brug af denne, eller andre redskaber der udvikler høj varme.

Hvor galt det kan gå, kan man finde på nettet, hvor flere steder i landet bl.a. på Nørredamsvej i Fredensborg, størstedelen af en villa brændte ned.

Vi ønsker alle en god og solrig sommer.

Pbv. Ralph

bottom of page