top of page

Fælleshusets anvendelse


Kære beboere Gennem årene har der udviklet sig en vis praksis for anvendelse af vort fælleshus, men bestyrelsen har fundet, at der er et behov for både at formalisere de forskellige brugsformer for fælleshuset samt sikre, at alle vore beboere bliver bekendte med alle anvendelsesmulighederne.

bottom of page