top of page

Træer på Stamvejen og Maling af træværk


Beskæring af træer på stamvejen.

Kære alle.

Beskæring af træer på stamvejen er udsat og vil blive udført i løbet af vinteren 2020/21. Begrundelsen herfor er, at det er en anderledes type træer end dem på stikvejene, hvorfor gartneren har anbefalet en udsættelse af beskæringen på stamvejen.

Maling af træværk i eftersommeren 2020.

Kære alle.

Vi henviser til den omdelte skrivelse fra den 2. juni 2020 og vil foreslå, at maling af træværket bliver foretaget senest medio september 2020. Således er der tale om en forlængelse på et par uger.

Mvh Bestyrelsen

bottom of page