top of page

Årlige gennemgang af vore bygninger


Kære beboere

I slutningen af august foretog bestyrelsen ved Ralph og Jess den årlige udvendige gennemgang af alle vore bygninger, dog igen undtagen carporte med det tilhørende skur, idet disse ikke er ejet af andelsboligforeningen, men af den/de pågældende beboer(e).

Igen i år viste det sig, at det kun er forholdsvis få og små reparationer, der er behov for at få udført i år, og dermed kun behov for et forholdsvis beskedent træk på vor vedligeholdelseskonto.

Ved den udvendige gennemgang går vi rundt om alle bygningerne og dermed kan man ikke undgå at kaste et blik på haverne. Hvor er der mange forskellige måder at indrette en have på, og hvor er der dog mange flotte haver og haveløsninger overalt hvor man kommer frem. Det var ikke det, der var formålet med turen, men det var i hvert fald en fornøjelse. Godt at vide, at både vore huse og vore haver er i fin stand.

Med venlig hilsen Jess Krarup

bottom of page