top of page

Fibernet


Kære beboere

Vi har alle modtaget et brev fra TDC NET A/S med tilbud om gratis tilslutning af alle vore boliger til et nyt fibernet, der snart bliver etableret i store dele af Nivå.

Bestyrelsen har ved et bestyrelsesmøde 10. september 2020 besluttet, at alle vore boliger skal tilsluttes fibernettet. Dermed fremtidssikrer vi vore boliger IT-mæssigt.

Vort nuværende antenneanlæg, der blev etableret ved boligernes færdiggørelse for knapt 25 år siden har begrænset kapacitet, og da det er et anlæg vi selv ejer, skal vi også selv bekoste alle reparationer, og vi må i de kommende år imødese et voksende behov herfor. Bestyrelsen har været i kontakt med TDC NET A/S, der oplyser at man for andelsboliger kræver skriftlig accept fra andelsboligforeningen. Den er nu sendt til TDC NET A/S, og samtidig har bestyrelsen afgivet tilmelding for hver enkelt af vore boliger inclusive fælleshuset. Nogle af vore beboere har allerede selv tilmeldt sig, og disse tilmeldinger er nu dækket af bestyrelsens generelle accept.

Det vil være op til hver enkelt andelshaver at tage stilling til, om man ønsker at tage fibertilslutningen i brug og i givet fald med hvilken udbyder. Det er naturligvis tilsvarende op til hver enkelt andelshaver blot at lade indføringen af fiberkablet ligge uden at tage det i brug.

Med venlig hilsen Jess Krarup

bottom of page