top of page

Kraftig stigende trafik på stamvejen i Nivådal.

Kære Beboere.

På opfordring fra nogle af vore andelshavere har Bestyrelsen været i dialog med Fredensborg Kommune vedr. den kraftigt stigende trafik, hvor der ofte bliver kørt uforsvarligt stærkt til STOR fare for de mange krydsende børn og voksne, der er på vej til/fra børnehave og til/fra skole fra Solkvarteret - og naturligvis inden for egne rækker. Rigtig mange andelshavere i Nivådal II er utrygge ved den trafik, der foregår på Stamvejen. Vores frygt er naturligvis, at der sker noget RET alvorligt.

Der er på omtalte strækning 3 "bump" samt en indsnævring af kørebanen. Umiddelbart virker det ok, men den markante trafik (renovationsbiler, hjemmeplejebiler, biler med udbringning af varer, personbiler og indimellem ambulancer m.m.) gør beboerne ekstremt utrygge. Der køres hurtigt, og rigtig mange har et ærinde ned gennem Stamvejen dagligt. Vi vil ikke have, at et barn, en hund m.v. mister livet pga. trafikken på Stamvejen. Der må gøres noget.

Fredensborg Kommune har givet en hurtig tilbagemelding på Bestyrelsens henvendelse, og vi kan derfor allerede nu orientere Jer om, at man har indvilget i at foretage en trafiktælling i foråret 2021, her på Stamvejen. I en sådan måling vil der bl.a. blive målt gennemsnitshastigheder og man vil derfor kunne se af målingen, om der i gennemsnit køres hurtigere end hastighedsbegrænsningerne. Herefter forventer vi naturligvis tiltag fra Myndighederne (måske yderligere skiltning, hastighedsnedsættelse, forhøjelse af bump og andre muligheder).

Ønsker alle et godt og trafiksikkert efterår.

Pbv.

Gitte Franch

Tags:

bottom of page