top of page

Vedr. bestyrelsesinformation om nye affaldsbeholdere og nr. 71

Kære alle beboere


For få dage siden blev der omdelt en skrivelse fra bestyrelsen vedrørende affaldsbeholdere

med en henstilling til beboerne om at flytte affaldsbeholderne, dog kun de nye, ind i egen

have, og såfremt det ikke kommer til at ske med en oplysning om, at bestyrelsen ellers vil

stille forslag om forbud på generalforsamlingen.

Hvis man fremover betragter vore rabatter vil man observere, at de nye affaldsbeholdere

fortsat står uden for hækken ved min bopæl Nivådal 71. Det kunne forlede nogle til at

konkludere, at bestyrelsesinformationer er gældende for alle beboere, men at medlemmer af

bestyrelsen ikke behøver at følge disse informationer eller henstillinger. Det er der dog ikke

tale om. Til information var der ikke enighed i bestyrelsen om skrivelsen. Derfor står mine

affaldsbeholdere fortsat uden for haven.


Med venlig hilsen

Jess Krarup

Nivådal 71

Tags:

Comments


bottom of page