top of page

Den nye affaldsordning


Den nye affaldsordning i Fredensborg kommune betyder, at vi her i foreningen har fået 2 nye affaldsbeholdere til plast, papir, glas og metal. Den eksisterende papirbeholder bliver omdannet til en papbeholder. Hver husstand skulle gerne have har fået brochurer, hvori der står beskrevet, hvordan man skal bruge sine nye beholdere og sortere sit affald, samt placere sine affaldsbeholdere. Hvis Nogle beboere ikke har fået disse brochurer. Kan man rette henvendelse til kommunen på sorternu@fredensborg.dk


De to nye beholdere skal placeres på et fast underlag som renovationsarbejderne kan komme uhindret til. Vi i bestyrelsen anbefaler, hvis det er muligt, at man placerer sine nye beholdere inde på sin grund. Man har som beboer altså selv ansvar for at placere sine nye beholdere efter kommunens retningslinjerne, som kan læses i det vedhæftede på side 12 i den ene brochure. Vi er klar over at det for nogle er svært at finde pladsen til nye affaldsbeholdere, som SKAL placeres på et jævnt, fast og plant underlag.


Vi har i bestyrelsen forhørt kommunen om muligheden om at spare den ene beholder væk, da vi ved at der kan være pladsproblemer på vores ejendomme. Fx kunne vi samle vores papaffald ved at etablere større containere ved fælleshuset. Kommunen siger at der kommer nye affaldsregulativer til januar, men at de indtil da ikke kan tage stilling til vores anmodning. De siger dog at det er overvejende sandsynligt at de ikke kommer og afhenter sådanne større containere, men at det vedbliver med at være individuelle affaldsløsninger/afhentninger af affald. Derfor skal vi altså bruge den affaldsløsning som nu foreligger os. Bestyrelsen kontakter dog kommunen igen i januar for at høre om alternative muligheder.


Der er også den mulighed, at hvis man ikke kan honorere kommunens krav til placering af de nye beholdere på sin grund, så kan man køre de nye beholdere frem til et tilgængeligt jævn underlag, når de skal afhentes. Man kan orientere sig om, hvornår de forskellige beholdere bliver afhentet her https://fredensborg.renoweb.dk/Legacy/selvbetjening/mit_affald.aspx

Eller tilmelde sig en SMS-service der minder en om afhentning af affaldet her: https://fredensborgforsyning.dk/selvbetjening-kundeservice/tilmeldafmeld-sms


Beholderne tømmes efter følgende tømningsfrekvens:

· Papir og plast, hver 3. uge

· Glas og metal, hver 8. uge

· Pap, hver 5. uge


Venlig Hilsen Bestyrelsen

bottom of page