top of page

Opstart af udvendig malerarbejde af vore huse


Kære beboere

Det udvendige træværk trænger visse steder til at få opfrisket malingen, hvorfor bestyrelsen har indhentet 3 tilbud på denne opgave. Det var en både positiv og negativ oplevelse. Negativt, at priserne lå meget over det beløb som var afsat hertil i budgettet. Positivt, at alle 3 tilbud lå tæt på hinanden og svarede til de priser, som

vore naboer i A/B Nivådal I fik tidligere i år, da de satte deres tilsvarende arbejde i gang.


Vi indgik en aftale med Strøbæks Malerfirma, som i øvrigt udførte malerarbejdet sidst vi fik det udført. Desværre sprang firmaet efterfølgende fra aftalen, og efter nogen diskussion imødekom vi firmaets ønske. Alternativet ville være ballade og mange krav om ekstrabetaling for diverse påståede ekstraarbejder.


I stedet har vi indgået aftale med malerfirmaet Henrik Sterler, som i øvrigt udførte malerarbejdet hos A/B Nivådal I og hvis tilbud kun afveg 1% fra Strøbæks tilbud. Det er stadig muligt at male udvendigt i år, dog afhængig af regn- og temperatur-forholdene, men det betyder også at det haster med at komme i gang.


Henrik Sterler har oplyst, at han agter at starte i den kommende uge. I første omgang drejer det sig om sternbrædder og vindskeder incl. forudgående algedræber, og disse arbejder udføres alle udefra, hvorfor der ikke er behov for adgang ind i husene. Efterfølgende drejer det sig om maling af vinduer og døre, men her vil malerfirmaet advisere de enkelte beboere i forvejen, da der er behov for adgang til vinduesfalse m.v. Såfremt vejrforholdene udvikler sig ufordelagtigt vil dele af arbejdet blive udskudt til foråret.


Med venlig hilsen

Jess Krarup


留言


bottom of page