top of page

Seneste nyt om affaldsordning

Nedenstående er sendt til borgere i Fredensborg Kommune


Ny affaldsordning – med mere sortering

Fra den 15. august og frem til den 9. september 2022 vil Fredensborg Forsyning udrulle den nye

affaldsordning, som bl.a. indebærer, at du nu skal til at udsortere madaffald fra restaffaldet.


For at hjælpe dig i gang med madsorteringen leverer vi en køkkenkurv med tilhørende poser og en

informationsfolder. Derudover sætter vi nye klistermærker på dine beholdere. Når vi har tømt dine

beholdere og sat nye klistermærker på, er de klar til brug. Fremover vil de se sådan ud:Vær opmærksom på følgende

  • Glas skal fremover afleveres i kuber, der står placeret centralt i forhold til din bolig, eller afleveres på genbrugspladsen.

  • Dine beholdere med Glas/Metal, Plast/Papir og Pap vil i denne periode, først blive tømt når udrulningen når frem til din adresse

  • Efter skraldemændene har været på adressen og tømme vil der samme dag komme et andet mandskab og sætte nye klistermærker på dine beholdere

  • Når de nye klistermærker er sat på vil beholderne blive stillet ved vejskel.


Hvis der ikke er plads i beholderne indtil vi kommer, kan du stille en klar plastsæk ved siden af dine beholdere – så tager vi den med når vi kommer og tømmer beholderne og sætter de nye klistermærker på.


Placering af glaskuber

Se kort over placering af kuber. Fremsøg sådan: Din Kommune – Affald og kloak – Kuber til glas. Der

etableres yderligere 70 nye kubepladser, som løbende vil bliver tilføjet til kubekortet


Gamle sækkestativer og beholdere

Sækkestativer og beholdere kan afleveres på genbrugspladsen eller sættes ud til storskrald i september og oktober måned 2022. Husk du skal bestille afhentning af storskrald via vores hjemmeside eller via appen affaldsportal


Vi håber, at du kommer godt i gang med at sortere mere.

Med venlig hilsen Fredensborg Forsyning A/SDe nærmeste glaskuber - i forhold til NivådalII - se på kortet herunder. De er markeret med røde trekanter!Tags:

Comments


bottom of page