top of page

Trafiksikkerhed - ny måling udført i sensommeren 2021


Vedr. Stamvejen, Nivådal.


Sensommerens trafikmåling, som er udført af Fredensborg Kommune, viste over knap en 14 dages periode et gennemsnit på 189 biler dagligt, som havde en gennemsnitshastighed på 25,1 km/t.


Fredensborg Kommune vurderer, at der ikke er belæg for yderligere hastighedsmålinger på Stamvejen, da gennemsnitshastigheden er lavere end den gældende hastighed og at der iøvrigt ikke er ulykkesproblemer på strækningen.


Bestyrelsen i Nivådal II vurderer, at der p.t. ikke foretages yderligere, men vil naturligvis tage situationen op påny, såfremt denne ændres.


Dette til orientering.

Pbv. Gitte Franch.Tags:

bottom of page