top of page

Udvendigt bygningssyn

Kære beboere i A/B Nivådal II


Det er nu ca. 1 år siden vi fik foretaget en udvendig gennemgang af alle vore boliger for at sikre, at vore bygninger til stadighed er i tilfredsstillende vedligeholdelsesmæssig tilstand.

Det er derfor tid til at bestyrelsen gennemfører den årlige udvendige gennemgang, hvilket vil ske


Søndag d. 26. juni 2022 fra kl. 9.00


Gennemgangen vil ske i nummerrækkefølge startende med nr. 18.

Gennemgangen vil udelukkende ske udefra, og der er således ikke behov for at komme indendørs. For god ordens skyld ringes der dog på, inden der gås rundt om huset.

Såfremt du/I selv har registreret skadelignende forhold bedes disse oplyst ved gennemgangen, eller hvis du/I ikke er hjemme på besigtigelsestidspunktet, så aflever venligst en seddel herom i postkassen i nr. 71 eller på mail jkrarup@outlook.dk .


Gennemgangen foretages på grund af ferie denne gang kun af mig.


Med venlig hilsen


Jess Krarup

Nivådal 71

Mobiltlf 42 73 29 40

Komentarai


bottom of page